Startsida ::Anvisningar :: Till föreningar

Anvisningar till föreningar för planering av MOBO-banor

 1. Välj en av föreningens kartor som passar för ändamålet. Områden som är lämpliga för en MOBO-bana är
 2. Bestäm en lämplig startpunkt, t.ex. i närheten av en parkeringsplats som annars används som utgångspunkt för ifrågavarande friluftsområde. I samma område placeras MOBO-banans infotavla.
 3. Planera kontrollpunkter och startplats (grundpaketet innehåller 14 kontroller och en startpunkt). Kontrollerna ritas in på kartan med OCAD eller Condes. Gör en ”Alla kontroller”-karta inte en bana. Ge kontrollpunkterna en kod mellan 1-x. Spara banfilen. Kontrollringarna syns bättre på en mobilskärm om de är 1,5 ggr tjockare än på en vanlig papperskarta och som färg används 75 % violett transparent. Lämplig linjetjocklek på kontrollringen är ca 0,66 mm för en MOBO-karta i skala 1:10 000.
 4. I samband med planeringen, observera de inom orienteringen förbjudna områdena (gårdar, åkrar, osv.), eftersom flertalet av MOBO-användarna inte känner till grenreglerna. Då kontrollpunkter planeras skall man undvika att planera kontrollavstånd som sträcker sig över förbjudna områden.
 5. Sätt ett lämpligt namn på MOBO-kartan, såsom Virvik, Centralparken, Sandö. Rekommendationen är att längden på namnet är under 20 tecken långt, så att det ryms bättre i mobilskärmen.
 6. Gör kontrolldefinitioner. Definitionerna kan även vara i textform. Rutan med kontrolldefinitioner placeras på kartan av Finlands Orienteringsförbund i samband med placeringen av övriga logotyper.
 7. Lämna rum för två 30 x 30 mm MOBO-logotyper i kartkanten. Logotyperna placeras dit av Finlands Orienteringsförbund. På området kan finnas karta men logotyperna placeras då ovanpå kartan. Logotyperna levereras i vektorformat (pdf- eller eps-fil) eller som åtminstone tryckduglig jpg-fil (resolution minst 300 dpi i storlek 1:1) till adressen mobo.suomi@gmail.com tillsammans med levereringen av kart- och banfilen.
 8. Föreningen kan definiera området som skall synas, men den slutliga avgränsningen görs av Finlands Orienteringsförbund då logotyperna och övrig information bifogas. Den kartfil som kommer att visas i MOBO-appen skickas för granskning till föreningen innan publicering.
 9. Fyll i beställningsformuläret för MOBO-kartan, skicka kart- och banfiler med e-post till adressen mobo.suomi@gmail.com. Finlands Orienteringsförbund färdigställer kartan så att den kan överföras till MOBO, tillverkar föreningens material och skickar dem till föreningen.
 10. Kontrollerna och starten är skivor i storlek A6, som kan fästas med två skruvar i stolpar, skruvhålen är i övre och nedre kanten. Kontrollerna kan inte böjas. Placera ut kontrollerna och meddela per e-post mobo.suomi(a)gmail.com när banan är utsatt i terrängen och infotavlorna är på plats. Efter det publiceras kartan i MOBO och den är färdig att användas.
 11. Marknadsför MOBO på den egna orten på olika sätt (föreningens hemsida, Facebook, lokaltidningar).
 12. Finlands Orienteringsförbund rekommenderar att föreningen förhandlar med samarbetspartners om sponsorering av MOBO-kartan. Förbundet tar betalt 350 euro för ett MOBO-kartpaket (uppdatering 75 €). För stödgivare och samarbetspartners finns reserverat plats för minst en logotyp på både kartan och kontrollerna. Rekommenderad sponsorsumma är 300-500 euro.
 13. Föreningen kan följa antal besök på kartan och antal stämplade kontroller via webbsidan mobo.osport.ee.

Beställ MOBO-bana

Finlands Orienteringsförbunds åtaganden